Musculus sternocleidomastoideus

From WikiSkripta


musculus sternocleidomastoideus
zdvihač hlavy
musculus sternocleidomastoideus
musculus sternocleidomastoideus
TA AA04.0.00.000
Funkce předsun, předklon, úklon, záklon hlavy
Inervace n. accessorius a vlákna z C2–C4
Začátek manubrium sterni, extremitas sternalis claviculae
Úpon processus mastoideus, linea nuchalis superior

Začátek: horní okraj přední části manubrium sterni, horní plocha extremitas sternalis claviculae.

Úpon: processus mastoideus, laterální část linea nuchalis superior.

Inervace: n. accessorius a vlákna z C2–C4.

Funkce:

  • uklánění hlavy na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce);
  • předsun a předklonění hlavy (oboustranná kontrakce)

Klinka: při zkrácení m. sternocleidomastoideus dochází k nápaditému naklonění hlavy na ipsilaterální stranu postiženého svalu a rotací na stranu opačnou. Stav se nazývá torticollis.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.