Trigonum cervicale anterius

From WikiSkripta

Trigonum cervicale anterius
Přední krční krajina
Ohraničení laterálně mm. sternocleidomastoidei
Ohraničení ventrálně platysma
Ohraničení kraniálně mandibula
Ohraničení kaudálně incisura jugularis sterni
Přechází v Přední krční krajina je laterálně ohraničena předním okrajem mm. sternocleidomastoidei. Na zadním kraji těchto svalů začíná párové regio cervicalis lateralis.
Obsah Krajina se skládá z několika dalších topografických oblastí, patří mezi ně trigonum submentale, trigonum submandibulare, trigonum caroticum, trigonum omotracheale, regio sternocleidomastoidea a v hloubce uložené trigonum scalenovertebrale.

Trigonum cervicale anterius, jiným názvem regio cervicalis anterior, je nepárová přední krční krajina.

Ohraničení:[edit | edit source]

  • kraniálně – mandibula;
  • laterálně – mm. sternocleidomastoidei;
  • kaudálně – incisura jugularis sterni;
  • ventrálně – překryta platyzmou.


Součástí krajiny jsou další topografické oblasti. Patří mezi ně trigonum submentale, trigonum submandibulare, trigonum omotracheale, trigonum caroticum, regio sternoceidomastoidea a hluboko uložené trigonum scalenovertebrale. Všechny struktury, které nacházíme v těchto oblastech, jsou zároveň obsahem přední krční krajiny.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.