Guyonův kanál

From WikiSkripta

(Redirected from Canalis ulnaris)

canalis ulnaris
Guyonův kanál
Schéma Guyonova kanálu
Schéma Guyonova kanálu
Ohraničení mediálně os pisiforme
Ohraničení laterálně hamulus ossis hamati
Ohraničení dorzálně podkožní vazivo
Ohraničení ventrálně retinaculum musculorum flexorum
Ohraničení proximálně hiatus proximalis
Ohraničení distálně hiatus distalis
Obsah n. ulnaris et vasa ulnaria


Guyonův kanál (canalis ulnaris) nalezneme na ulnární straně ruky distálně od canalis carpi.

Ohraničení:[edit | edit source]

  • proximálně: hiatus proximalis (otvor v lig. carpi palmare, přibližně v úrovni proximálního okraje os pisiforme, kterým prochází n.  et vasa ulnaria zpod povrchové fascie předloktí do podkoží). Povrchový okraj otvoru je zesílen v tzv. crus superficiale, hlubší okraj ohraničuje crus profundum;
  • distálně: hiatus distalis (pod vazivovým obloučkem spojujícím začátek m. flexor digiti minimi na hamulus ossis hamati se začátkem m. abductor digiti minimi na os pisiforme), v tomto otvoru se zanořují r. profundus n. ulnaris a rr. profundi vasorum ulnarium do hloubky, zatímco r. superficialis n. ulnaris a rr. superficiales vasorum ulnarium běží přes tento oblouček dále distálně ke IV. a V. prstu;
  • ulnárně: os pisiforme, dále distálně i začátky hypotenarových svalů;
  • radiálně: hamulus ossis hamati;
  • dno: retinaculum musculorum flexorum (odděluje Guyonův kanál od karpálního tunelu), lig. pisohamatum et pisometacarpale;
  • strop: podkožní vazivo, dále distálně m. palmaris brevis.

Obsah:[edit | edit source]

  • n. ulnaris et vasa ulnaria (běží tedy Guyonovým kanálem nad lig. carpi transversum – mimo karpální kanál).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

  • HOLEK, Martin. Topografie horní a dolní končetiny : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál 3. lékařské fakulty UK [online], ©2010. Poslední revize 23.11.2011, [cit. 26.11.2011]. ISSN 1804-3143. <http://portal.lf3.cuni.cz/clanky.php?aid=49>.

Zdroj[edit | edit source]