Lisfrankův kloub

From WikiSkripta

Lisfrankův kloub (červená linie)

Lisfrankův kloub je skloubení mezi tarsálními a metatarsálními kostmi. Zahrnuje articulationes tarsometatarsales a articulationes intermetatarsales.

Obecný popis kloubu[edit | edit source]

Lisfrankův kloub je složený a plochý. Tvoří funkční spojení, které je zapojené do pérovacích pohybů nohy. Nejvíce pohyblivé jsou čtvrtý a pátý metatars, díky tomu se tato část nohy lépe přizpůsobí povrchu. Ostatní články jsou jen velmi málo pohyblivé. Ve štěrbině tohoto kloubu se provádí chirurgická exartikulace.

Kloubní pouzdra a vazy[edit | edit source]

Kloubní pouzdra jsou krátká a tuhá, ale pružná. Při zesílení se uplatňují vazy, které vedou dorsálně, plantárně i mezi kostmi. Při podélném zesílení se uplatňují ligamenta tarsometatarsalia dorsalia, plantaria a interossea. Při příčném zesílení ligamenta metatarsalia dorsalia, plantaria a interossea. Vazy na plantární straně mají velký význam pro udržování nožní klenby.

Cévy a nervy[edit | edit source]

Do tohoto kloubu přicházejí cévy a nervy ze stejného kmene jako pro dolní zánártní kloub. Dále do něj přicházejí drobné cévy z musculi interossei.

Pohyby[edit | edit source]

Pohyblivost v kloubu je omezena pouze mezi os cuneiforme a bází 1. metatarsu. Je možná plantární flexe, extenze i rotace.

Základní postavení kloub zaujímá ve stoje. Střední postavení odpovídá základnímu.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. 552 s. sv. 1. ISBN 978-8-247-3817-8.