Klenba nožní

From WikiSkripta
Zkontrolováno old.png
Kostra nohy, pohled na mediální stranu.
Kostra nohy, pohled na laterální stranu.

Klenba nožní je udržována vzájemným poměrem mediálního a laterálního sloupce nožních kostí, napětím svalů a vazů nohy a bérce. Rozlišujeme nožní klenbu příčnou a podélnou.


Příčná klenba nožní je dána vyklenutím ossa cuneiformia, udržují ji:

  • mezikostní vazy:
    • ligg. intercuneiformia interossea,
    • lig. cuneonaviculare plantare,
    • lig. tarsometatarsea plantaria,
  • m. peronaeus longus (upíná se na os cuneiforme mediale a bazi 1. metatarzu zevně) – dříve uváděn i m. tibialis anterior,
  • m. adductor hallucis.


Podélná klenba nožní, jejímž vrcholem je talus, je udržována:

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]