Spatium retropharyngeum

From WikiSkripta


Spatium retropharyngeum
Modře ohraničený spatium retropharyngeum
Modře ohraničený spatium retropharyngeum
Ohraničení dorzálně zadní stěna hltanu
Přechází v kaudálně pokračuje jako retroviscerální prostor
Obsah nodi retropharyngeales,

Spatium retropharyngeum je prostor mezi zadní stěnou hltanu a prevertebrálním listem krční fascie a je vyplněný řidkým vazivem. Kaudálně pokračuje jako retroviscerální prostor. Klinicky je tento prostor důležitou přední přístupovou cestou k horní krční páteři. Obsahuje 1 až 3 nodi retropharyngeales.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.