Trigonum cervicale anterius

From WikiSkripta

(Redirected from Regio cervicalis anterior)

Trigonum cervicale anterius
Přední krční krajina
Ohraničení laterálně mm. sternocleidomastoidei
Ohraničení ventrálně platysma
Ohraničení kraniálně mandibula
Ohraničení kaudálně incisura jugularis sterni
Přechází v Přední krční krajina je laterálně ohraničena předním okrajem mm. sternocleidomastoidei. Na zadním kraji těchto svalů začíná párové regio cervicalis lateralis.
Obsah Krajina se skládá z několika dalších topografických oblastí, patří mezi ně trigonum submentale, trigonum submandibulare, trigonum caroticum, trigonum omotracheale, regio sternocleidomastoidea a v hloubce uložené trigonum scalenovertebrale.

Trigonum cervicale anterius, jiným názvem regio cervicalis anterior, je nepárová přední krční krajina.

Ohraničení:[edit | edit source]

  • kraniálně – mandibula;
  • laterálně – mm. sternocleidomastoidei;
  • kaudálně – incisura jugularis sterni;
  • ventrálně – překryta platyzmou.


Součástí krajiny jsou další topografické oblasti. Patří mezi ně trigonum submentale, trigonum submandibulare, trigonum omotracheale, trigonum caroticum, regio sternoceidomastoidea a hluboko uložené trigonum scalenovertebrale. Všechny struktury, které nacházíme v těchto oblastech, jsou zároveň obsahem přední krční krajiny.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.