Foramen omotricipitale

From WikiSkripta

Foramen omotricipitale
Topografie for. omotricipitale a for. humerotricipitale pravostranně (pohled zezadu)
Topografie for. omotricipitale a for. humerotricipitale pravostranně (pohled zezadu)
Ohraničení laterálně caput longum m. tricipitis brachii
Ohraničení kraniálně m. teres minor
Ohraničení kaudálně m. teres major
Obsah arteria et vena circumflexa scapulae


Foramen omotricipitale neboli foramen trilaterum je trojúhelníkovitý otvor, komunikující s axilou.

Ohraničení:

Obsah:

  • arteria et vena circumflexa scapulae.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

  • HOLEK, Martin. Topografie horní a dolní končetiny : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál 3. lékařské fakulty UK [online], ©2010. Poslední revize 23.11.2011, [cit. 26.11.2011]. ISSN 1804-3143. <http://portal.lf3.cuni.cz/clanky.php?aid=49>.

Zdroj[edit | edit source]