Spatium prestyloideum

From WikiSkripta

Spatium prestyloideum
Ohraničení mediálně Hltan a fascia buccopharyngea
Ohraničení laterálně Musculus pterygoideus medialis
Ohraničení dorzálně Septum styloideum
Ohraničení ventrálně Přechod do fossa infratemporalis
Ohraničení kraniálně Os sphenoidale (facies infratemporale) a os temporale (pars squamosa)
Ohraničení kaudálně Přechod do oblasti trigonum submandibulare
Obsah Arteria carotis externa a její koncové větve (a. temporalis superficialis, a. maxillaris), a. palatina ascendens, v. retromandibularis, n. facialis a glandula parotis

Spatium prestyloideum je úzký prostor mezi horní částí hltanu, musculus pterygoideus medialis a septum styloideum. Nachází se zde část glandula parotis, vena retromandibularis a a. carotis externa. Arteria carotis externa se zde dělí na koncové větve.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 4. vydání. Triton, 2017. ISBN 9788075534200.