Trigonum musculare

From WikiSkripta

Trigonum musculare (Trigonum omotracheale)
Struktury trigonum musculare
Struktury trigonum musculare
Ohraničení laterálně venter superior musculi omohyoidei, musculus sternocleidomastoideus
Ohraničení dorzálně lamina prevertebralis fasciae cervicalis
Ohraničení ventrálně platysma
Ohraničení kraniálně os hyoideum
Ohraničení kaudálně musculus sternocleidomastoideus, incisura jugularis sterni
Obsah larynx, trachea, glandula thyroidea+přištítná tělíska, pharynx (kaudální část), oesophagus

Trigonum musculare (neboli Trigonum omotracheale) je nepárovou oblastí nacházející se v regio cervicalis anterior.

Ohraničení[edit | edit source]

Kraniálně je trigonum musculare ohraničeno jazylkou (Os hyoideum), laterálně po obou stranách jej vymezuje venter superior musculi omohyoidei, níže pak Musculus sternocleidomastoideus, který částečně tvoří i kaudální ohraničení spolu s incisura jugularis sterni.

Ventrálně od této krajiny se nachází v nejsvrchnější vrstvě Platysma, větve venae jugularis anterior a povrchová krční fascie, lamina superficialis fasciae cervicalis. V hlubší vrstvě najdeme skupinu infrahyiodních svalů ve střední krční fascii, lamina pretrachealis fasciae cervicalis. Pod touto fascií se nachází spatium viscerale, tedy vlastní prostor trigona musculare a jeho obsah. Dno je tvořeno laminou prevertebralis fascie cervicalis.

Obsah[edit | edit source]

Obsahem této krajiny je hrtan (Larynx), krční část průdušnice (Trachea), štítná žláza (Glandula thyroidea), přištítná tělíska, kaudální část hltanu (pharynx) a krční úsek jícnu (Oesophagus).

Z cév a nervů tudy prochází vasa thyroidea superiora, vasa laryngea superiora, arteria thyroidea inferior, nervus laryngeus recurrens a plexus thyroideus impar.


Hmatným bodem v této oblasti je jazylka (Os hyoideum) v úrovni C3 a prominentia laryngea v úrovni C4.


Schéma regio cervicalis a jeho struktury


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 5., Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2002. 119 s. ISBN 80-7262-179-3.