Regio genus

From WikiSkripta

Regio genus je topografická krajina vymezená přibližně rozsahem kolenního kloubu (proximálně tři prsty nad bazí pately, distálně do úrovně tuberositas tibiae). Dělí se na dvě krajiny: Regio genus anterior a regio genus posterior s fossa poplitea.

Regio genus anterior[edit | edit source]

Krajina na přední straně kolenního kloubu. Obsahem krajiny je kolenní kloub.

Kůže v rozsahu krajiny je silná a dobře posunlivá, v podkoží se nachází synoviální bursa subcutanea praepatellaris a mediálně v. saphena magna spolu s nervus saphenus, který se k ní přikládá při šlaše m. sartorius. Pod fascií leží bursa subfascialis praepatellaris a pod ní úponová šlacha m. quadriceps femoris, ve které je zavzata patella jako typická sesamská kost. Pod šlachou na proximální straně se nachází recessus suprapatellaris. Na laterální stranu tibie se upíná tractus illiotibialis (tuberositas tractus illiotibialis Gerdyi) a na mediální stranu pes anserinus − složený úpon m. gracilis, m. sartorius a m. semitendinosus.

Hmatné útvary: Patella a ligamentum patellae, části kondylů femuru, tibie a caput fibullae.

Fossa poplitea (Regio genus posterior)[edit | edit source]

Česky: Zákolenní jáma

Fossa poplitea

Ohraničení krajiny[edit | edit source]

Obsah:[edit | edit source]

Nervově cévní svazek skládající se lateromediálně a z povrchu do hloubky z n. fibularis communis (laterálně při m. biceps femoris, dále se stáčí laterodistálně kolem caput fibulae, kde je často pro svou povrchovou polohu zraňován), n. tibialis (probíhá středem krajiny, zabíhá mezi bříška m. gastrocnemius), vasa poplitea (pokračování v. femoralis a a. femoralis, mění pojmenování po průchodu skrze hiatus adductorius), a. poplitea vydává větve pro okolní svaly a kloub. Podél cév jsou uloženy nodi poplitei. Prostor kolem útvarů je vyplněn tukovým vazivem.

Kůže krajiny je jemná a proti spodině posunlivá, v podkožním vazivu probíhá v. saphena parva, která v krajině proráží fascii a vlévá se do v. poplitea. Fascie je v krajině pevná. Hmatné jsou úpony flexorů kolenního kloubu: mediálně m. semitendinosus a semimembranosus, laterálně m. biceps femoris upínající se na caput fibulae.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie, 5.Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. 119 s. s. 96. ISBN 978-80-7262-179-8.