Douglasův prostor

From WikiSkripta

(Redirected from Excavatio rectouterina)


Excavatio rectouterina
Douglasův prostor
Cavum Douglasi
Douglasův prostor – schéma
Douglasův prostor – schéma
Ohraničení dorzálně rectum
Ohraničení ventrálně děloha
UZ tekutina v Douglasově prostoru

Douglasův prostor je nejníže sahající oblast peritoneální dutiny u ženy.

Je to dlouhý úzký výběžek pobřišnice v malé pánvi, který je vpředu ohraničen dělohou a vzadu rektem – anatomicky excavatio rectouterina. Vzhledem ke své poloze do něj může snadno zatékat patologický obsah břišní dutiny (hnis, krev, ascites) např. při zánětech, nádorech, mimoděložním těhotenství, NPB.

Vyšetření Douglasova prostoru je možné per rectum, kdy se může projevit vyklenutím a bolestivostí. Ultrazvuk zobrazí zmnožení tekutiny mezi dělohou a konečníkem. Pro zjištění obsahu lze Douglasův prostor punktovat skrz zadní poševní klenbu, při abscesu je možný transrektální přístup. Vyprázdnění hnisavého obsahu urychluje léčbu.

Prostor je pojmenován po skotském lékaři, anatomu a porodníkovi Jamesi Douglasovi (1675–1742).

U mužů je obdobný prostor mezi zadní stěnou močového měchýře a konečníkem – excavatio rectovesicalis (Proustův prostor), je položen o něco výše.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PROF. MUDR. PETROVICKÝ, Pavel DrSc, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 560 s. sv. 2. ISBN 80-8063-047-X.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. 3. vydání. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4788-0.