Topografické útvary zad

From WikiSkripta

(Redirected from Trigonum lumbale inferius)


Mezi topografické útvary zad řadíme: canalis vertebralis, trigonum lumbale inferius, trigonum lumbale superius a trigonum suboccipitale.

Canalis vertebralis[edit | edit source]

Páteřní kanál (lat. canalis vertebralis) je trubicovitý prostor, který je tvořený otvory (foramina vertebralia) krčních, hrudních a bederních obratlů.

Jeho obsahem je hlavně mícha, míšní obaly a cévy.

Ohraničení topografického útvaru:

 • kraniálně − foramen magnum,
 • kaudálně − hiatus sacralis,
 • ventrálně − tělo obratle a meziobratlové ploténky,
 • dorzálně − oblouky obratle a jejich laminae a ligg. interarcualia (flava).
Trigonum lumbale inferius

Trigonum lumbale inferius[edit | edit source]

Trigonum lumbale inferius (seu Petiti) se nachází nad hřebenem kosti pánevní (crista iliaca). Jeho obsahem může být dolní bederní hernie (kýly), tvoří až 5 % hernií.

Ohraničení:

 • kaudálně − crista iliaca kosti pánevní,
 • mediálně − musculus latissimus dorsi,
 • laterálně − musculus obliquus externus abdominis,
 • dno − musculus obliquus internus abdominis.

Trigonum lumbale superius[edit | edit source]

Trigonum lumbale superius (Grynfeltti seu Lesshafti) je místem prostupu bederních hernií (až 95 %). Dalším obsahem topografického místa je nervus iliohypogastricus, nervus subcostalis et vasa subcostalia. Jiný název pro tento útvar je tetragonum Krausei (v případě, že do jeho ohraničení počítáme kraniolaterálně umístěné 12. žebro).

Ohraničení:

 • kraniálně − musculus serratus posterior inferior,
 • mediálně − musculus iliocostalis lumborum,
 • laterálně − musculus obliquus internus abdominis,
 • strop − musculus latissimus dorsi.


Trigonum suboccipitale[edit | edit source]

trigonum suboccipitale
trigonum arteriae vertebralis
Ohraničení mediálně musculus rectus capitis major
Ohraničení laterálně musculus obliquus capitis superior
Ohraničení kaudálně musculus obliquus capitis inferior
Obsah arteria vertebralis, nervus suboccipitalis, nervus occipitalis major

Trigonum suboccipitale se nachází v regio cervicalis posterior (regio nuchae). Obsahuje struktury: arteria vertebralis, nervus suboccipitalis, nervus occipitalis major.

Ohraničení :

 • mediálně − musculus rectus capitis major,
 • laterálně − musculus obliquus capitis superior,
 • kaudálně − musculus obliquus capitis inferior.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.