Chopartův kloub

From WikiSkripta

Articulatio tarsi transversa
Chopartův kloub
Chopartův kloub
TA A03.6.10.201
Typ kloubu složený
Kloubní plochy os naviculare, os talus, os cuboideum, calcaneus
Kloubní pouzdro krátká a tuhá


Chopartův kloub neboli articulatio tarsi transversa, je skloubení mezi talem a calcaneem s tarsálními kostmi.

Francois Chopart[edit | edit source]

Nese název podle francouzského chirurga Francoise Choparta. Ten v 18. století prováděl amputace v oblasti metatarsálního kloubu. Sám publikaci o amputaci nenapsal, avšak jiní autoři se o něm ve svých dílech zmiňují, a tím ho proslavili.

Obecný popis kloubu a kloubní linie[edit | edit source]

Kloub Chopartův je funkční jednotkou. Jde o kloub složený. Os naviculare a talus jsou kloubně spojeny v articulatio talonaviculare. Os cuboideum a calcaneus jsou spojeny v articulatio calcaneocuboidea. Kloubní linii tedy tvoří štěrbina talonavikulární v tibiální části, která je konvexní distálně a calcaneocuboidea, která je konvexní proximálně. Připomíná písmeno S a je důležitá jak z hlediska pružnosti celé nohy, tak z hlediska chirurgických zákroků. Tvoří linii při amputaci distální části nohy (chirurgická exartikulace).

Ligamenti – facies dorsalis
Ligamenti – facies plantaris

Kloubní pouzdro a vazy[edit | edit source]

Kloubní pouzdra jsou krátká a tuhá a jsou zesíleny podélnými, příčnými i mezikostními vazy.

Na dorsální straně:

 • lig. talonaviculare (dorsale);
 • lig. bifurcatum – začíná od calcaneu a distálně se štěpí na dva vazy;
  • lig. calcaneonaviculare;
  • lig. calcaneocuboideum.

Po přetětí lig. bifurcatum je možné otevření Chopartova kloubu, mezi chirurgy je také nazýván klíč Chopartova kloubu (clavis articulationis Choparti).

Na plantární straně:

 • lig. calcaneonaviculare plantare – v něm je zavzata chrupavčitá destička fibrocartilago navicularis (podchycuje hlavici talu, zespodu podpírána šlachou m. tibialis posterior);
 • lig. calcaneocuboideum plantare;
 • lig. plantare longum – silný podélný vaz probíhající od plantární plochy calcaneu, až na articulationes tarsometatarsales;
 • lig. cuboideonaviculare dorsale et plantare – vazy zpevňující příčnou klenbu nohy.

Základní a střední postavení[edit | edit source]

Základní postavení – zaujímá dolní zánártní kloub při stoji;

střední postavení – odpovídá základnímu postavení.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. 552 s. sv. 1. ISBN 978-8-247-3817-8.