Amputace

From WikiSkripta

Amputace na vyobrazení z 18. století

Amputace je odstranění periferní části těla od celku úrazem nebo chirurgicky, k výkonu se přistupuje jako k poslední možné záchraně končetiny, případně života.

Příčiny amputace[edit | edit source]

Indikace k amputaci je z různých příčin. Nejčastější příčinou je porucha prokrvení dolních končetin. Při nedostatečném prokrvení končetin je zbývající část těla zatěžována, to může být životu ohrožující stav.

Amputace může pomoci zmírnit bolest a změnit zdravotní stav pacienta.

Diabetická mikroangiopatie = postihuje vlásečnice

Druhy amputací dle výšky[edit | edit source]

Nízká amputace[edit | edit source]

Amputace končetiny v bérci zhruba 10–15 cm pod kolenním kloubem.

Střední amputace[edit | edit source]

Nazýváme amputaci v 1/3 stehna.

Vysoká amputace[edit | edit source]

Vysokou amputaci rozumíme jako exartikulace v kyčelním kloubu.

Amputovány mohou být i článků prstů, celé prsty a nebo poloviny chodidel.

Rehabilitační péče po operaci[edit | edit source]

Již druhý den po operaci se zahajuje péče o pahýl. Provádí se poklepová masáž prsty přes obvazy (ne přes bolest). Péči o pahýl se rozumí také posilování pahýlu do natažení (v kolenním resp. kyčelním kloubu). Je nutné bandážovat pahýl dokonce i přes drény. Nesmíme zapomínat na rehabilitaci hýžďového svalstva. Toto provádíme přitahováním obou hýždí k sobě.

Pak můžeme začít zatěžovat pahýl ve stoji. Pod dohledem, a až po zhojení měkkých tkání pahýlu se postavte k posteli nebo židli s oporou podpažních nebo francouzských berlí. Zabandážovaný pahýl opírejte postupně s větší a vetší silou o podložku až do bolestivosti. Podložku postupně měňte za tvrdší (např. polštář, matrace, polystyren, dřevo). Při stoji provádějte balanční cviky s přenášením zátěže střídavě na obě dolní končetiny. Dbejte přitom na udržení rovnováhy pomocí berlí, o které se opíráte.

Pahýl je třeba masírovat. Můžeme provádět kartačování a poklepávání jemným kartáčem nebo tzv. míčkování (masáž míčkem), nebo použijeme suchou žínku, houbu a otíráme jimi pahýl. Praktikují se i poklepové masáže.

Je třeba dbát aby obvaz byl vždy suchý, pružný a čistý. Okolí pahýlu musí být vždy dobře prokrvené a teplé. Pahýl stahujeme elastickým obinadlem až nad zachovalý kloub, aby se co nejlépe formoval do kónického tvaru pro lepší přiložení protézy.

Prevenci funkční kontraktury provádíme tak, že polohujeme pahýl v poloze na břiše se zátěží hýždí na pevném, rovném lůžku, bez podložení. Pahýl je třeba masírovat a otužovat. Toho dosáhneme střídáním koupele v teplé a studené vodě.

Po dohodě s lékařem můžete pahýl natírat lanolinovou mastí (nebo dle výběru a zvyku).

Sledujeme zda se vyskytují fantomové bolesti.

Někdy bohužel špatný tvar pahýlu znemožňuje přiložení protézy.

Hlavní zásady bandážování[edit | edit source]

K bandážování používáme dostatečně široká elastická obinadla (10–14 cm). První otáčky obvazu nevedeme nikdy přes pahýl cirkulárně, protože by mohlo dojít ke stlačení povrchového žilního systému a nedostatečné drenáži pahýlu. K nedostatečné drenáži pahýlu by došlo proto, že cévní spojky nejsou ještě vytvořeny. Bandážujeme až nad zachovalý kloub končetiny.

Stehenní amputace[edit | edit source]

U stehenní amputace bandážujeme přes pás. Vzadu by otáčky obvazu měly sahat až k sedacímu hrbolu a na vnitřní ploše stehna až do rozkroku tak, aby se při bandážování nevytvořily valy měkkých tkání. Valy měkkých tkánínby při pozdější aplikaci protézy mohly bránit správnému nasazení protézy.

Amputace v bérci[edit | edit source]

U amputace v bérci bandážujeme nad kolenní kloub. Bandážujeme 3 x denně. Vždy musíme bandáž střídat s další péčí o pahýl. Bandážujeme i přes noc. Bandážování v noci se neprovádí u pacientů s cévní příčinou amputace. Pahýl bandážujeme elastickým obimadlem. Používá se elastická punčoška na pahýl.


PROTETIKA = obor, který se zabývá náhradou zkrácené končetiny, včetně její funkce.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkaz[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]