Amputace končetin

Z WikiSkript


 • Patří k nejstarším historicky doloženým výkonům.
 • Vedle terapeutického významu měly v historii i význam rituální nebo trestný.
 • Exartikulace – amputace v linii kloubu.
 • Amputace se provádí buď otevřeně nebo uzavřeně;
  • otevřená technika – rána není po amputaci primárně uzavřena, ke tvorbě kvalitního pahýlu je třeba ještě jedna operace.

Gilotinové amputace[upravit | editovat zdroj]

 • Byly vždy prováděny otevřeně, dnes to není pouhé přeseknutí končetiny.
 • Nejprve se cirkulárně rozřízne kůže, ta se retrahuje a tam, kde se zastaví, se říznou svaly, ty se zase retrahují a tam, kde se zastaví se přeruší kost.
 • Před uzávěrem se musí upravit pro oprotézování.

Laloková amputace[upravit | editovat zdroj]

 • Jedná se o standardní operační výkon.
 • Utvoříme si na pahýlu kožní laloky a invertujeme je, sešijeme.
 • Musíme si předem naplánovat umístění laloků, aby byla odstraněna veškerá patologická tkáň a skelet porušen v plánované výši.
 • Přičemž při indikaci kvůli kosti, je rozhodující výška přerušení skeletu, při indikaci z měkkých tkání vytvoříme laloky a pak nad nimi odřízneme kost.
 • Musíme zároveň usilovat o zachování motoriky pahýlu – dělá se buď myoplastika nebo myodéza.
  • Myoplastika – spojíme svaly určité skupiny s jejich antagonisty, nejčastěji flexory s extenzory – kromě prstů!!
  • Myodéza – reinzerce – vytvoření nového svalového úponu (typicky adduktory stehna,...).
 • Amputační jizvu umístíme mimo nášlapnou plochu pahýlu.
 • Zvláštní péči věnujeme ošetření nervů – prevence amputačního neuromu.
  • Nejlepší – vytažení kmene nervu a ostré přerušení, poté ho necháme spontánně retrahovat.
 • Kostní pahýl překryjeme připraveným periostálním lalokem (kvůli výživě) – prevence „korunového sekvestru“.

Indikace k amputacím[upravit | editovat zdroj]

Klostridiová myonekróza PDK – otok, výrazná cyanóza s bulami, palpační krepitus; do 8 hodin po hemipelviektomii exitus letalis
Hemipelvektomie
 • Trauma – dříve často, dnes díky mikrochirurgii méně;
 • Infekce – dlouhodobé lokální procesy či naopak akutní sepse z lokálního infektu;
 • Nekróza – popáleniny, omrzliny, cévní uzávěry;
 • Diabetická noha – pokročilý stav;
 • Tumory, afunkce, defekty měkkých tkání;
 • U zlomenin používáme MESS hodnocení.

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

 • Hematom, kožní nekróza, dehiscence rány, gangréna pahýlu, otok,...
 • Fantomové obtíže
  • Fantomové pocity – normální stav po amputaci, než si CNS zvykne, pocit přítomnosti končetiny;
  • Fantomové bolesti – neurom, terapie léky, když nepomůže – revize.

Amputace na horní končetině[upravit | editovat zdroj]

 • Interthorakohumeroskapulohumerální amputace – komplet končetina i s pletencem.
 • Krukenbergovo klepeto – amputace v distální třetině předloktí, nůžkovité oddělení radia a ulny (jako jídlo čínskými hůlkami).
 • Na prstech nesmíme sešívat flexory s extensory – omezili bychom pohyb ostatních prstů.

Amputace na dolní končetině[upravit | editovat zdroj]

 • Hemikorporektomie – výjimečný zákrok, odstranění celého pánevního pletence.
 • Hemipelvektomie – odstranění DK s půlkou pánve.
 • Exartikulace kyčelního kloubu – dobré odstranit i chrupavku acetabula (sekvestruje).
 • Femorální amputace – velmi častá.
 • Exartikulace v kolenním kloubu – velmi kvalitní pahýl, je zachována švihová fáze chůze, dobré držení protézy.
 • Amputace v bércifibulu resekujeme vždy proximálněji a srazíme přední hranu tibie v místě resekce – prevence kožních otlaků, někdy lze kusem fibuly obě kosti spojit můstkem.
 • Amputace v oblasti nohy – dle Symeho – resekce tibie a fibuly kolmo a pod nimi nechat patní kost, dále dle Choparta a Lisfranka.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]