Neurom

From WikiSkripta

Amputační neurom může vzniknout po poranění periferních nervů. Je to chaotická změť vaziva a axonů, které vzniká během Wallerovy regenerace proximální části přerušeného nervu, pokud nebyla chirurgicky obnovena kontinuita . Neurom je na poklep citlivý – tzv. Tinelův příznak.