Tinelův příznak

Z WikiSkript

Heslo

Tinelův příznak označuje jev, kdy při poklepu na regenerující nervový kmen dojde ke vzniku pocitů parestézie v rozsahu inervace tohoto kmene . Samotné parestézie lze považovat za známku běžící regenerace. Tinelův syndrom je naopak označení pro syndrom karpálního tunelu.

Související články

Nervová tkáň
Neuroglie
Obecná stavba nervové tkáně

Zdroje

  • Maxdorf, s.r.o. Tinelův syndrom. Velký lékařský slovník On-line [online]. ©2021. [cit. 2021-04-19]. Dostupné zde>.
  • VODVÁŘKA, T. ÚŽINOVÉ SYNDROMY. Interní medicína pro praxi [online]. 2005, roč. 5, vol. 2, s. 76-80, dostupné také z <zde>. ISSN 1803-5256.