Diabetická noha

From WikiSkripta


Syndrom diabetické nohy (též diabetická noha) je jednou z chronických komplikací diabetu mellitu. Onemocnění vede k destruktivnímu postižení tkání nohy distálně od kotníku. Častý je výskyt chronické infekce, diabetických vředů, diabetické osteoartropatie.

Syndrom diabetické nohy

Patofyziologie[edit | edit source]

K rozvoji syndromu dochází postupně působením chronické hyperglykémie při špatně kompenzovaném diabetes mellitus. Dominujícím prvkem je zejména diabetická polyneuropatie a chronická ischemie.

Při polyneuropatii dochází k postupnému oslabování meziprstních svalů a následně k propadu přirozené nožní klenby. Hlavičky metatarzů následně tlačí při chůzi k podložce. S diabetickou polyneuropatií dále dochází ke snížení citlivosti k různým poraněním, která se navíc v terénu chronické ischemie špatně hojí.

Klinický obraz[edit | edit source]

Diabetická noha se nejčastěji projevuje těmito příznaky:

 • ulcerace
  • povrchová – zasahuje jen do podkožní tkáně,
  • hluboká – zasahuje fascie, svaly, šlachy a v případě hodně hluboké ulcerace může zasahovat i kosti či klouby,
 • gangréna,
 • nekróza kůže a přilehlých struktur,
 • infekce hlubokých měkkých tkání,
 • osteomyelitida,
 • Charcotova osteoartropatie.

Klasifikace diabetické nohy[edit | edit source]

Nejpoužívanější systém klasifikace diabetické nohy je Wagnerova klasifikace:

 • Stupeň 0 – bez porušení kožního krytu, noha s vysokým rizikem ulcerací
  • mezi doprovodné příznaky patří hyperkeratózy, kladívkovité prsty, kostní deformity, suchá kůže, známky neuropatie
 • Stupeň 1 – noha s povrchovou ulcerací do hloubky dermis
 • Stupeň 2 – hlubší ulcerace podkoží
 • Stupeň 3 – hluboká ulcerace s infekcí tkání (flegmona, abscesy, osteomyelitida)
 • Stupeň 4 – lokalizovaná gangréna
 • Stupeň 5 – gangréna celé nohy [1]

Diagnostika[edit | edit source]

Syndrom diabetické nohy

Anamnéza[edit | edit source]

Během vyšetření se pacientů ptáme, zda mají:

 • problémy s chůzí,
 • přítomnost či nepřítomnost klidové bolesti,
 • změny citlivosti na teplo či chlad,
 • změny potivosti nohou.

Fyzikální vyšetření[edit | edit source]

U pacientů si všímáme, zda nemají:

 • změny na kůži – změna barvy, kvality kůže, porušení kožního krytu,
 • změna teploty kůže, oslabené či nehmatné periferní pulzace, šelesty periferních tepen,
 • změny povrchového a hlubokého čití, změny termického čití,
 • rány, ulcerace, sekrece, viditelné nekrózy.

Terapie[edit | edit source]

Léčba syndromu diabetické nohy je multidisciplinární, komplexní a přísně individuální. Základ terapie je pověřením diabetologa v podiatrické ambulanci.

Prevence[edit | edit source]

Preventivními opatřeními syndromu diabetické nohy jsou:

 • kompenzace diabetu,
 • pravidelná hygiena nohou a pedikúra,
 • sanace mykotických infekcí,
 • vhodná speciální diabetická obuv.

Léčba komplikací[edit | edit source]

Při tvorbě diabetických vředů:

 • minimalizace či omezení pohybu postižené končetiny,
  • debridément,
   • odstranění infikovaných kostních úlomků osteomyelitidy,
  • krytí končetiny sterilními obvazy s antiseptiky, imobilizace končetiny v sádrovém obvazu,
  • při infekci systémová a lokální antibiotická terapie (základem DalacinStátní úřad pro kontrolu léčiv: Dalacin, tj. klindamycin),
  • redistribuce tlaku z místa vředu,
 • terapie gangrény – většinou konzervativní postup u suché gangrény; chirurgická resekce u vlhké gangrény,
 • revaskularizace u indikovaných pacientů s neléčícími se vředy,
 • doplňkově fyzikální terapie, vhodná fyzioterapie.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 4. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2011. 0 s. s. 741. ISBN 978-80-246-1986-6.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 2. vydání. Praha : Triton, 2015. 909 s. ISBN 978-80-7387-895-5.
 • KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 4. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2011. 0 s. s. 741. ISBN 978-80-246-1986-6.