Ulna

From WikiSkripta

Ulna
kost loketní
TA A
Artikulující kosti humerus, radius
Typ artikulace

humerus - kloub kladkový

radius - kloub válcový
Osifikace chondrogenní

Kost loketní (ulna) se nachází na mediální straně předloktí (ulnární směr). Na proximální části se nachází kloubní plocha, tvořící jamku mediálního loketního a proximálního radioulnárního skloubení. Tělo kosti (corpus ulnae) má trojúhelníkovitý průřez. Distální konec ulny (caput ulnae) je nepřímo sklouben s carpem a přímo s radiem.

Anatomie[edit | edit source]

Proximální část[edit | edit source]

 • Vytváří zářez, incisura trochlearis, v anatomické poloze je otevřen ventrálně, do kterého zapadá trochlea humeri, a je ohraničen následujícími útvary:
  • olecranon (okovec) – nejproximálnější část kosti, při flexi v kloubu tvoří hrot loktu;
  • processus coronoideus – distální ohraničení zářezu;
  • incisura radialis – drobná prohlubeň krytá chrupavkou, navazující na kloubní plochu, zapadá do ní caput radii.

Corpus ulnae[edit | edit source]

 • Tělo má trojhranný průřez, hrany jsou obráceny ventrálně, dorzálně a laterálně (margo anterior, posterior et interosseus).
 • Margo interosseus směřuje proti radiu a je s ním spojen mezikostní vazovovou membránou.
 • Foramen nutricum směřuje proximálně.

Caput ulnae[edit | edit source]

 • Hlavice loketní kosti je tvořena válcovitou kloubní plochou circumferentia articularis, která laterálně nasedá na radius a proximálně na discus articularis.
 • Z mediodorsální strany ční processus styloideus ulnae, který je dobře hmatný.

Klinické souvislosti[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Zlomeniny předloktí.

Obrázky[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.