Zlomeniny předloktí

From WikiSkripta

 • Vznikají mechanismem:
  • přímým – může být poraněna pouze jedna kost;
  • nepřímým – vždy poraněny obě kosti nebo Monteggi a Galeazzi.
 • Dislokace radia dle výše zlomeniny:
  • v horní třetině – tah supinátoru a bicepsu;
  • v dolní třetině – tah pronátoru.
Collesova zlomenina

Klasifikace[edit | edit source]

 1. Zlomeniny proximálního radia – zlomeniny hlavičky (Mason I–III), zlomeniny krčku;
 2. zlomeniny proximální ulny – zlomeniny olecranu (Colton I–III), zlomenina proc. coronoideus (st. 1–3);
 3. zlomeniny diafýzy radia a ulny:
 4. zlomeniny distálního radia:
  • extraartikulární:
  • částečně intraartikulární:
   • odlomení sagitální;
   • odlomení dorzální (Barton I);
   • odlomení ventrální hrany (Barton II);
  • intraartikulární kominutivní (Melon).

Komplikace[edit | edit source]

Léčba[edit | edit source]

Konzervativní[edit | edit source]

 • Možná u nedislokovaných zlomenin obou kostí (cirkulární sádrová fixace od poloviny paže k hlavičkám metakarpů, loket v 90° flexi, předloktí v supinaci u zlomenin v horní polovině, v pronaci v dolní polovině, na 12–16 týdnů).
 • U izolovaných zlomenin jedné předloketní kosti je sádrová fixace na 8 týdnů – u nedislokovaných zlomenin ulny a horních dvou třetin radia (v supinaci), zlomeniny dolní třetiny radia indikovány k operační léčbě.
 • U zlomenin distálního radia (Colles, Smith) sádrová fixace na 6 týdnů – od hlaviček metakarpů pod loket, zápěstí přitom v ulnární dukci a flexi (Colles) nebo extensi (Smith).

Operační[edit | edit source]

 • Doporučená u izolovaných zlomenin (druhá, nezlomená kost pak působí jako rozpěrka a vede k vytvoření pakloubu), indikovány jsou také Galeazziho a Monteggiho zlomenina, dále všechny dislokované a otevřené zlomeniny.
 • Používají se především autokompresní dlahy a nitrodřeňová fixace hřeby, u otevřených a tříštivých zlomenin zevní fixace, u zlomenin distálního předloktí dlahy, K-dráty, šrouby, zevní fixace.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]