Galeazziho zlomenina

From WikiSkripta

  • Zlomenina radia (distální 1/3) s luxací hlavičky ulny a zpřetrháním vazů distálního radioulnárního spojení.
Galeazziho zlomenina před osteosyntézou
Osteosyntéza dlahou se šesti šrouby a dvěma Kirschnerovými dráty

Diagnostika[edit | edit source]

  • RTG AP (někdy rozšíření distálního radio-ulnárního kloubu, event. odlomení proc. styloideus ulnae) a LAT (posun distální ulny dorsálně).

Léčba[edit | edit source]

operační

  • Osteosynthesa radia,
  • luxace ulny se upraví většinou spontánně (pokud ne – transfixace drátem nebo šroubem),
  • po operaci sádrová fixace na 6 týdnů k dohojení vazů distálního radio-ulnárního skloubení.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]