Monteggiova zlomenina

From WikiSkripta

  • Zlomenina ulny s luxací hlavičky radia (roztržení lig. annulare radii s nestabilitou a dislokací hlavičky radia).

Klasifikace[edit | edit source]

  • dle dislokace radia (Badov klasifikace):

I. Hlavička luxuje ventrálně. Nejčastější u dětí.

II. Hlavička luxuje dorsálně. Nejčastější u dospělých.

III. Hlavička luxuje laterálně. Ulna zlomena v proximální metafýze.

IV. Zlomenina ulny i radia v diafýze, havička radia luxuje kterýmkoliv směrem.

RTG snímek Monteggiovy zlomeniny pravého předloktí.

Klinický obraz a diagnostika[edit | edit source]

  • Úlevová poloha – semiflexe + pronace, klinicky bolest, otok, hematom, omezení hybnosti
  • Na RTG (AP + LAT) – McLaughlinovo znamení – osa diafysy radia prochází hlavičkou humeru.

Léčba[edit | edit source]

Vždy operační

  • Otevřená reposice a dlahová OSY ulny (autokompresní dlaha)
  • Potom revise hlavičky radia (reposici může bránit interponované kloubné pouzdro) a sutura přetrženého lig. annulare radii
  • Po operaci sádrová dlaha nebo ortéza na 14 dní, dále postupná rehabilitace (po 3 týdnech rotační pohyby)


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]