Sdružené zlomeniny radia a ulny

From WikiSkripta

  • Vznikají přímým i nepřímým násilím.

Klinické příznaky a diagnostika[edit | edit source]

  • RTG ve dvou projekcích.

Léčba[edit | edit source]

Konservativní

  • Pouze u nedislokovaných zlomenin a u dětí.
  • Vysoká sádra (dlaha nebo cirkulární rozstřižená sádra od poloviny paže k hlavičkám metakarpů, vypodložení loketní jamky, kontrola periferního prokrvení a inervace), loket je přitom v 90° flexi, při zlomeninách v horní polovině předloktí v supinaci, v dolní polovině v pronaci.
  • Imobilisace v sádrové fixaci na 12–16 týdnů.

Operační

Dlahová OS (autokompresní dlahy)
Nitrodřeňová OS hřeby
Zevní fixace – u těžkého poškození měkkých tkání, otevřené zlomeniny, dočasně u polytraumat.
  • Zvláštním typem jsou neúplné subperiostální zlomeniny u dětí (typu vrbového proutku), kdy se kortikalis láme jen na jedné straně – velká úhlová dislokace, při reposici je nutné kost dolomit, pak konservativní léčba.Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]