Otevřené zlomeniny

From WikiSkripta

Otevřené zlomeniny jsou zlomeniny s porušeným kožním krytem, které vznikají především u kostí krytých pouze tenkým krytem měkkých tkání.

Jsou dva typy otevření kožního krytu:

 • propíchnutí kůže zevnitř fragmentem;
 • méně závažné, nejčastěji diafýzy na bérci, okolní tkáně zpravidla nejsou silněji poškozeny;
 • porušení kůže zvnějšku přímým poraněním tkání;
 • u traumat s velkou energií;
 • na místě takové zranění sterilně kryjeme, zaznamenáme rozsah škod, na ambulanci krytí nesundáváme (vysoké riziko nozokomiální infekce), počkáme až na místo definitivního ošetření (na sál);
 • platí pravidlo ošetření do 6 hodin po úrazu.

Klasifikace[edit | edit source]

V současnosti se akceptuje klasifikace podle Tscherneho:

 • na prvním místě určuje prognózu poranění s ohledem na poranění měkkých tkání;
 • písmenkem G jsou označeny zavřené zlomeniny (geschlossene) a O otevřené (offene).

Stupně poranění:

Zavřená zlomenina typu G II
 • G 0zlomenina vznikající nepřímým násilím bez poškození měkkých tkání;
 • G I – povrchové pohmoždění kožního krytu s abrazí povrchu;
 • G II – hluboká kontaminovaná oděrka, ohraničená kožní a svalová kontuze, vzniká přímým násilím zvenčí, značně dislokována;
 • G III – komplikovaná kontuze kůže a měkkých tkání, kompartment syndrom, decollement, většinou kominutivní;
 • O I – malá rána s kontuzí kůže, probodnutí kostním úlomkem;
 • O II – rána (cca 2cm) s ohraničeným zhmožděním kůže a tkání, malá kontaminace;
 • O III – silně kontaminovaná rána, rozsáhlé pohmoždění tkání, nervové a cévní léze;
 • O IV – totální nebo subtotální amputace;
 • subtotální amputace – provázena přerušením anatomických struktur, hlavně velkých cév, kompletní ischémií periferie;
 • totální amputace – poškození tkání je takové, že není zachována ani čtvrtina obvodu končetiny.

Terapie[edit | edit source]

První pomoc[edit | edit source]

 • zamezit dalším škodám tkání;
 • reponujeme končetinu šetrně tahem za periferii; (nikdy zlomeninu nereponujeme!!!!!!) při zlomeninách dlouhých kostí ani nefixujeme, nehýbeme, dokud nepřijede ZZS (ti použijí trakční dlahu nebo vakuové dlahy, my bychom mohli z uzavřené zlomeniny udělat otevřenou s masivním arteriálním krvácením)
 • desinfekce, sterilní krytí, imobilizace;
 • při krvácení dáme tlakový obvaz, záznam časových údajů.

V nemocnici[edit | edit source]

 • stabilizace celkového stavu, protišoková léčba;
 • krytí nesundáváme, informace o ráně získáváme od poskytovatele PP;
 • kontrolujeme očkování proti tetanu, aplikujeme tetanický anatoxin (TAT 0,5mg), při velkém znečištění i globulin (TEGA);
 • již v ambulanci aplikujeme i. v. ATB na aeroby a anaeroby;
 • nezjistíme-li alergii, metodou volby je PNC-G 5 mil. jednotek, 2 g oxacilinu;
 • alternativa při alergii – klindamycin s gentamycinem;
 • poté rtg, příp. sono, angio…;
 • záchovný výkon musí být proveden do 6 hodin po úrazu;
 • zda zachraňovat či amputovat nám říká orientačně MESS score (určité body za typ úrazu, věk, šok, rozsah…).

Operace[edit | edit source]

 • očištění rány v předsálí – poprvé sundáváme krytí;
 • čistíme ránu – mechanicky, následně – peroxid vodíku, chloramin, fyziologický roztok;
 • transportujeme na sál, poté postupujeme jako u jiné zlomeniny;
 • místo zlomeniny vždy drénujeme;
 • snesení nekrotické tkáně (debridement);
 • vitalitu tkáně posuzujeme dle 4C (contractility – kontrakce svalové, color – barva, consistency – kvalita tkáně, capillary bleeding);
 • odebrání 3 mikrobiologických vzorků;
 • fascii nešijeme, hrozí kompartment syndrom.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]