Fyziologický roztok

From WikiSkripta

Heslo
NaCl 0,9% 500ml yellow background.jpg

Fyziologický roztok je 0,9% roztok NaCl. Koncentrace sodíku a chloridů v 1 litru F1/1 je 154 mmol/l a jiné ionty nejsou zastoupeny. Roztok má osmolaritu 308 mmol/l, tedy přibližně jako plazma. Označuje se tudíž jako isoosmolární.

Fyziologický roztok je často používán jako základ rehydratační infuzní terapie a k ředění léků podávaných nitrožilně. Přes svůj název ovšem nemá fyziologické složení iontů, jeho podávání ve větším množství může způsobit hypernatrémii, hyperchlorémii a potažmo metabolickou acidózu (této vlastnosti se poté v indikovaných případech využívá k infuzní korekci metabolické alkalózy).


Odkazy

Zdroj