Osmolarita

Z WikiSkript


Heslo

Osmolarita je množství všech osmoticky aktivních látek v 1 l roztoku. Je rovna součinu molarity a počtu částic vzniklých disociací jedné molekuly, vyjadřuje se v osm/l.

Na rozdíl od osmolality se jedná o množství látek v celkovém objemu roztoku (včetně rozpuštěných látek). U silně naředěných vodních roztoků se hodnota osmolarity a osmolality téměř neliší, protože 1 l vody se přibližně rovná 1 kg vody a množství rozpuštěných látek je možné zanedbat.


Odkazy

Související články

Zdroj