Látková koncentrace

Z WikiSkript

(přesměrováno z Molarita)

Heslo

Látková koncentrace, též molární koncentrace nebo molarita je rovna podílu látkového množství látky obsažené v soustavě ku objemu této soustavy:

[math] c = \frac{n}{V}[/math]
kde
c je látková koncentrace,
n je látkové množství látky v soustavě,
V je objem soustavy.

Nejčastěji se používá pro roztoky, takže vyjadřuje koncentraci látky v roztoku v molech na litr rozpouštědla. Nejčastěji používanou jednotkou je mol/l a zlomky této jednotky (mmol/l, μmol/l, nmol/l).

Je důležité odlišovat molaritu od molality. U silně naředěných vodních roztoků se hodnota molarity a molality téměř neliší, protože 1 l vody se přibližně rovná 1 kg vody a množství rozpuštěných látek je možné zanedbat. U více koncentrovaných roztoků, u kterých objem rozpuštěných látek významně přispívá k celkovému objemu roztoku, je molarita roztoku větší než jeho molalita.

Odkazy

Externí odkazy

Zdroje