Látkové množství

From WikiSkripta

Látkové množství je fyzikální veličina, která vyjadřuje počet částic (atomů, molekul) v soustavě. Její jednotkou je mol. Jeden mol obsahuje počet částic roven Avogadrově konstantě (). Formálně tedy:

kde je počet částic a je Avogadrova konstanta.

Látkové množství patří mezi základní jednotky SI.

Proč vůbec definovat mol? V chemii většinou pracujeme s velkým počtem částic, proto je výhodné zavést látkové množství. Mol si můžeme představit analogicky pojmu tucet. Místo 12 kusů ale mol představuje právě (t.j. ) "kusů". Stejně jako např. tři tucty označují kusů, tři moly označují "kusů".

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]