Avogadrova konstanta

Z WikiSkript

Heslo

Avogadrova konstanta nebo Avogadrovo číslo udává počet částic odpovídající jednomu molu. Je definována jako počet atomů ve 12 g čistého izotopu uhlíku 12C.

Uhlík 12C obsahuje v jádře 6 protonů a 6 neutronů. Předpokládáme-li, že je hmotnost protonu a neutronu prakticky stejná a hmotnost elektronu je proti nim téměř zanedbatelná, můžeme říci, že Avogadrova konstanta (přibližně) udává, kolik nukleonů váží jeden gram.

Velikost Avogadrovy konstanty je 6,022 141 79·1023 mol-1 ± 0,000 000 30·1023 mol-1.[1]

Odkazy

Externí odkazy

Zdroj

  1. National Institute for Standards and Technology. The NIST reference on constants, units, and uncertainity. Fundamental physical constants. [online]. [cit. 2009-10-08]. <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?na>.