Molalita

From WikiSkripta


Heslo

Molalita (molální koncentrace) je látkové množství v hmotnosti rozpouštědla (např. mol/kg). Na rozdíl od molarity se jedná o podíl látkového množství rozpuštěné látky a hmotnosti rozpouštědla (bez rozpuštěné látky). U silně naředěných vodních roztoků se hodnota molality a molarity téměř neliší, protože 1 l vody se přibližně rovná 1 kg vody a množství rozpuštěných látek je možné zanedbat. U více koncentrovaných roztoků, u kterých objem rozpuštěných látek významně přispívá k celkovému objemu roztoku, je při stejném látkovém množství molalita roztoku menší než jeho molarita.


Odkazy

Externí odkazy

Zdroj

ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Molalita [online]. Poslední revize 18. 2. 2009, [cit. 10.11.2010]. <https://web.archive.org/web/20160416171954/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Molalita>.