Poruchy hojení zlomenin

From WikiSkripta

Mezi poruchy hojení zlomenin řadíme:

 • prodloužené hojení;
 • malunion;
 • pakloub.

Prodloužené hojení zlomenin

Pojem prodloužené hojení zlomenin znamená, že doba hojení je delší než očekávané hojení zlomeniny (6–8 týdnů).

Řeší se:

Malunion

špatně zahojená zlomenina femuru

Malunion představuje zhojení v nesprávném postavení.

 • Může být asymptomatické nebo se projeví poruchou funkce;
 • vzniká při nedokonalé repozici nebo po nestabilní fixaci (redislokace – proto jsou nutné opakované RTG kontroly);
 • provádí se osteotomie a osteosyntéza ve správném postavení k předejití artrózy z nesprávného zatěžování.

Pakloub


Pakloub (pseudoartróza) je charakterizován jako porucha hojení zlomeniny, kdy nedochází ke kostěnému srůstu fragmentů ani za dobu dvojnásobnou v porovnání s normálním průběhem hojení (do té doby hovoříme pouze o prodlouženém hojení).

Hypertrofický pakloub tibie

Lomná linie je vyplněná vazivem a obklopena vazivovým pouzdrem, které obsahuje tekutinu.

Klasifikace podle klinického nálezu

 • chabé: nepevné, s velkou patologickou pohyblivostí, nesnese zatížení
 • pevné: bez patologické hybnosti, snáší i zatěžování
Atrofický a nekrotický pakloub


Klasifikace podle Čecha a Webera

 1. Vitální – nedostatečná stabilizace a imobilizace zlomeniny, dostatečné prokrvení a tendence k hojení.
  • Hypertrofický;
  • normotrofický – vzniká většinou u nestabilních osteosyntéz;
  • oligotrofický – vzniká většinou přetaženou skeletální trakcí.
 2. Avitálnínedostatečné prokrvení, sklerotizace nebo osteoporóza konců kostí.
  • Dystrofický;
  • nekrotický;
  • defektní;
  • atrofický.


Nejzávažnější formou je pakloub infikovaný – vyskytuje se u všech výše uvedených forem a může vést až k amputaci končetiny. Zvláštním příkladem je pakloub tibie při zlomeninách bérce, kde se dříve zhojí fibula a působí jako rozpěrka (podobně při zlomeninách radia působí dřívější zhojení ulny).


Odkazy

Související články

Zdroj