Anatoxin

Z WikiSkript

Heslo

Anatoxin neboli toxoid je uměle upravený bakteriální exotoxin, který se využívá k očkování.

Toxicita, tedy škodlivé účinky látky je snížená, potlačená. Antigenita ale zůstává zachována, takže je látka schopná vyvolat tvorbu specifických protilátek, které chrání před účinkem přirozených škodlivých toxinů vnikajících do organismu při infekci.

K nejznámějším patří toxoid záškrtu a tetanu.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • TUČEK, Milan, et al. Hygiena a epidemiologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2012. s. 17. ISBN 9788024620251.