Collesova zlomenina

From WikiSkripta

Collesova zlomenina vzniká při pádu na dorzálně flektovanou a pronovanou ruku:

V polovině případů bývá i fraktura processus styloideus ulnae. Věkově se vyskytuje ve dvou vrcholech:

 • v mladším věku souvisí se zvýšenou aktivitou,
 • ve starším věku souvisí s osteoporózou (spolu se zlomeninami krčku femuru a kompresními zlomeninami obratlů).

Klinický obraz a diagnostika[edit | edit source]

Collesova zlomenina.
 • typické bajonetovité postavení při pohledu shora, vidličkovité postavení při pohledu zboku,
 • bolest, otok, defigurace zápěstí, omezená hybnost v zápěstí,
 • na RTG hodnotíme sklon kloubní plochy radia (v antero-posteriorní projekci 30°, v bočné 15° – při zlomenině se zmenšuje),
 • může být:
  • zlomenina processus styloideus radii,
  • přetržení ulnárního kolaterálního vazu,
  • luxace radio-ulnárního skloubení,
  • zlomenina může být i kominutivní (tříštivá).
Postavení kloubu zápěstí.

Léčba[edit | edit source]

 • Konzervativní (většina se léčí konzervativně)
  • lokální znecitlivění (10 ml 1% mesokainu do místa hematomu),
  • repozice – tah za palec v ose kloubu, za ostatní prsty ve směru ulnární dukce při flektovaném lokti za protitahu (vhodné jsou prstové košíčky),
  • přiložit dorzální sádrovou dlahu od lokte k hlavičkám metakarpů v lehké flexi zápěstí a ulnární dukci,
  • mělo by následovat:
   • RTG kontrola,
   • kontrola prokrvení prstů,
   • za 2 dny kontrola k dotočení sádry (s RTG),
   • další RTG kontrola po 1 týdnu a po 3 týdnech,
  • imobilizace 6 týdnů – znehybnění v ulnární dukci a palmární flexi,
  • nevyhovující postavení po repozici:
   • zkrácení radia o více jak 2 mm,
   • dorzální angulace nad 5°,
   • volární angulace nad 20°,
   • schodek na kloubní ploše radia nad 1 mm.
 • Operační:
  • v těchto případech:
  • možností jsou:
   • perkutánní fixace Kirschnerovými dráty při zavřené repozici,
   • zevní fixace,
   • tahové šrouby s miniincizí,
   • otevřená reposice s T-dlahou,
   • LCP (locking compression plate).
  • Po operaci stabilizace kloubu ortézou, plné zhojení za 10 týdnů.

U starých lidí s osteoporózou je někdy lepší nepokoušet se o repozici vzhledem k dalšímu možnému porušení.

Komplikace[edit | edit source]

 • tvarové změny v zápěstí při druhotné redislokaci a trvalé obtíže při pohybu v kloubu, což je někdy třeba řešit osteotomií a zkrácením ulny;
 • ruptura šlachy m. extensor pollicis longus;
 • syndrom karpálního tunelu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.