Klouby ruky

Z WikiSkript

Mezi articulationes manus patří následující klouby:

Articulatio radiocarpalis[upravit | editovat zdroj]

Articulatio mediocarpalis[upravit | editovat zdroj]

Articulatio ossis pisiformis[upravit | editovat zdroj]

  1. lig. pisohamatum (k hamulus ossis hamati)
  2. lig. pisometacarpale (k bazi 4. + 5. metakarpu)

Articulationes intercarpales[upravit | editovat zdroj]

  • klouby s malou pohyblivostí mezi karpálními kostmi jedné řady
  • ligamenta intercarpalia interossea

Articulationes carpometacarpales[upravit | editovat zdroj]

  • artikulující plochy: distální řada kostí karpu, baze kostí metakarpu

Art. carpometacarpalis pollicis[upravit | editovat zdroj]

  • sedlový kloub
  • artikulující plochy: basis ossis metacarpi I, os trapezium
  • pohyby: palmární flexe, dorsální flexe, abdukce, addukce, rotace, opozice, repozice

Articulationes intermetacarpales[upravit | editovat zdroj]

  • spojení 2.–5. metakarpu
  • ligamenta metacarpalia interossea

Obrázky[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. ISBN 978-80-7169-970-5.