Articulatio cubiti

From WikiSkripta

Articulatio cubiti
Loketní kloub
Art. cubiti zepředu
Art. cubiti zepředu
TA A03.5.09.001
Typ kloubu složený (3 kosti) - art. humeroulnaris (kladkový kloub), art. humeroradialis (kulovitý kloub), art. radioulnaris proximalis (kolový kloub)
Kloubní pouzdro kolem všech spojení- vynechává epikondyly na humeru, sestup na radiu na krček- recessus sacciformis
Vazy lig. collaterale radiale et ulnare, lig. anulare radii, lig. quadratum
Pohyby a rozsah flexe (125°–145°), extense (možná hyperextenze nad 180°), rotace radia (základ supinace a pronace)

Kloub loketníarticulatio cubiti.

Typ kloubu[edit | edit source]

Složený kloub, v kloubu se stýkají 3 kosti – humerus, ulna, radius.

Articulatio cubiti zezadu

Styčné plochy[edit | edit source]

Spojení jednotlivých kostí se označují:

 • articulatio humeroulnaris – kladkový kloub
  • hlavice: trochlea humeri
  • jamka: incisura trochlearis ulnae
 • articulatio humeroradialis – kulovitý kloub
  • hlavice: capitulum humeri
  • jamka: fovea capitis radii
 • articulatio radioulnaris proximalis – kolový kloub
  • hlavice: circumferentia articularis hlavice radia
  • jamka: incisura radialis ulnae

Kloubní pouzdro[edit | edit source]

Obemyká všechna tři spojení. Zaujímá jamky na humeru, ale nechává volné epikondyly pro začátky předloketních svalů. Na ulně obemyká okraje kloubních ploch. Na radiu sestupuje až na krček jako recessus sacciformis.

Ligamenta[edit | edit source]

Ligamenta zesilující kloubní pouzdro:

 • ligamentum collaterale radiale – zevní postranní vaz, zesiluje kloubní pouzdro
 • ligamentum collaterale ulnare – vnitřní postranní vaz, zesiluje kloubní pouzdro
  • toto ligamentum má 3 části:
 1. ligamentum olecranohumerale – mezi olekranem a epikondylem
 2. ligamentum humerocoronoideum – mezi epikondylem a processus coronoideus
 3. ligamentum obliquum – spojuje konce obou předchozích pruhů na ulně
 • ligamentum anulare radii – prstenec, podchycující krček radia a je připojen k ulně
 • ligamentum quadratum – distální zakončení pouzdra mezi radiem a ulnou


Bursae mucosae (tíhové váčky)[edit | edit source]

 • bursa subcutanea olecrani
 • bursa intratendinea olecrani – nekonstantní bursa
 • bursa subtendinea musculi tricipitis brachii
 • bursa bicipitoradialis
 • bursa cubitalis interossea – nekonstatní bursa

Pohyby[edit | edit source]

Základním postavením kloubu je extense. Ze základního postavení jsou možné 3 druhy pohybů:

 1. flexe: je možná v rozsahu 125°–145°
 2. extense: u některých žen, které mají menší olecranon, je možná hyperextenze, to znamená, že předloktí svírá s paží úhel větší než 180°
 3. otáčení radia: základ supinace a pronace

Musculi articulares[edit | edit source]

Jsou svalové snopce, které vybíhají do pouzdra od přiléhajících svalů a brání uskřinutí pouzdra.

Cévy a nervy[edit | edit source]

Tepny

Přicházejí z rete articulare cubiti:

 • a. collateralis superior et inferior – obě z a. brachialis
 • a. collateralis media et radialis – obě z a. profunda brachii
 • a. recurrens radialis – z a. radialis
 • a. recurrens ulnaris – z a. ulnaris nebo z a. brachialis
 • a. interossea recurrens – z a. interossea posterior
Žíly

Vedou podél přívodných tepen do větších žil končetiny.

Nervy

Obrázky[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.