Nervus medianus

From WikiSkripta

nervus medianus
středový nerv
Dermatomy paže.
Dermatomy paže.
TA A14.2.03.031
Funkce motorická inervace části přední skupiny svalů předloktí, motorická inervace svalů thenaru, m. lumbricalis I. a II., senzitivní inervace kůže radiální poloviny karpální krajiny, oblasti v rozsahu palce, ukazováku, prostředníčku a radiální strany prsteníku, včetně dorzální strany nehtových článků prstů
Odstup z fasciculus medialis a fasciculus lateralis
Větve rr. musculares, n. interosseus antebrachii anterior, r. palmaris n. mediani, nn. digitales palmares communes I., II., III. (a z nich nn. digitales palmares proprii)
Obraz obrny postižení flexorů (zápěstí v extenzi s flektovaným 4. a 5. prstem) - tzv. přísahající ruka
Průchod nervů karpálním tunelem
Větvení plexus brachialis
N. medianus při operaci lipomu

Větve na předloktí a ruce[edit | edit source]

  • N. digitalis palmaris communis II. – vydává svalovou větvičku pro m. lumbricalis I. a kožní nn. digitales palmares proprii pro ulnární okraj ukazováku a radiální okraj 3. prstu.
  • N. digitalis palmaris communis III. – inervuje m. lumbricalis II. a vydává kožní nn. digitales palmares proprii pro ulnární okraj 3. prstu a radiální okraj 4. prstu, kůži na dorsální straně nehtových článků 1.–3. prstu a zčásti i 4. prstu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2002. 542 s. sv. 3. ISBN 80-8063-048-8.