Arcus palmaris superficialis

From WikiSkripta

Tepenné povrchové zásobení dlaně, které je tvořeno anastomózou převážně z Arteria ulnaris a ramus palmaris superficialis, který v oblasti palcových svalů vystupuje z Arteria radialis. Vystupují z něj aa. digitales palmares communes, které následně sestupují mezi metakarpy, a aa. digitales palmares propriae, které odstupují distálněji (na úrovni hlav metakarpů) a probíhají bilaterálně po stranách prstů.

Použitá literatura:[edit | edit source]

HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 4. vydání. Ilustroval Jan BALKO, ilustroval Šárka ZAVÁZALOVÁ. Praha: Triton, 2017. s. 285 ISBN 9788075534200.