Obrna nervus medianus

From WikiSkripta

K obrnám n. medianus nejčastěji dochází poraněním v anatomických úžinách, kterými prochází.

Nejčastější poranění n. medianus[edit | edit source]

Poranění n. medianus v axille[edit | edit source]

N. medianus vzniká spojením radix medialis a lateralis z laterálního a mediálního fascikulu. Toto spojení vzniká v axille, kde může být poraněn například při dislokaci articulatio humeri. Obrna tohoto nervu může vzniknout také při bodných a střelných zraněních.

Poranění n. medianus na předloktí[edit | edit source]

N. medianus se na předloktí dostává skrz hlavy m. pronator teres (canalis pronatorius). Zde může dojít k utlačení tohoto nervu a následnému brnění prvních třech prstů (dámy s těžkými kabelkami). Také zde může dojít k jeho zranění a následné obrně.

V dalším průběhu se zanořuje mezi druhou a třetí svalovou vrstvu flexorů. V distální části předloktí se n. medianus dostává povrchově a leží těsně pod povrchovou fascií mezi šlachami m. flexor carpi radialis a m. palmaris longus. V tomto místě je snadno a také nejčastěji zranitelný i málo hlubokou řeznou ranou (např. při práci s cirkulárkou, srážka s okenní tabulí, pokus o sebevraždu apod.).

Přísahající / žehnající ruka (flexe prstů)

Poranění n. medianus v canalis carpi[edit | edit source]

Z distální části předloktí pak n. medianus vstupuje do canalis carpi, kde běží pod lig. carpi transversum. V tomto místě dochází k utlačení tohoto nervu při syndromu karpálního tunelu. K jeho poranění může dojít zlomeninami zápěstí např. Collesova zlomenina.

Obraz obrny[edit | edit source]

Dochází k vyřazení funkce svalů, které n. medianus inervuje.

Projevy na předloktí[edit | edit source]

Vyřazením m. pronator teres dochází k nemožnosti pronace předloktí. Další obtíž je při flexi 2. a 3. prstu (vyřazení flexorů prstů). Flexe 4. a 5. prstu bude zachována díky inervační výjimce m. flexor digitorum profundus. Takový obraz obrny se nazývá přísahající ruka (preacher´s hand).

Projevy na ruce[edit | edit source]

Senzitivní inervace n. medianus (žlutá)

Postižení svalů palce (m. opponens pollicis), která se projeví nemožností dát palec do opozice tzn. opičí ruka. Dále se projevuje nemožností flexe palce (flexory palce kromě caput profundum m. flexoris pollicis brevis). Dochází k nemožnosti flexe distálního interfalangeálního kloubu ukazováku (nelze škrábat ukazovákem). Na ruce se projeví i poruchy citlivosti v senzitivní inervační oblasti n. medianus (1.–3. prst a polovina 4. na volární straně, konečky těchto prstů na straně dorzální).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. 552 s. sv. 1. ISBN 978-8-247-3817-8.
  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I. : Pohybové ústrojí. 1. vydání. Martin, SR : Vydavateľstvo Osvěta, 2001. 463 s. sv. 1. ISBN 80-8063-046-1.

Zdroj[edit | edit source]