Book sources

From WikiSkripta

Search for book sources

The given ISBN does not appear to be valid; check for errors copying from the original source.

Zde je seznam odkazů, kde se můžete dozvědět více o konkrétním vydání knihy s ISBN 978824738178.

Všeobecné informace

České knihovny

Praha

Brno

Liberec

Olomouc

Ostrava

Plzeň

Ústí nad Labem

Zlín

Zahraniční knihovny

Vyhledávání v elektronických obchodech

Jednotlivé elektronické obchody

České

Zahraniční