Nervus medianus

From WikiSkripta

(Redirected from N. medianus)

nervus medianus
středový nerv
Dermatomy paže.
Dermatomy paže.
TA A14.2.03.031
Funkce motorická inervace části přední skupiny svalů předloktí, motorická inervace svalů thenaru, m. lumbricalis I. a II., senzitivní inervace kůže radiální poloviny karpální krajiny, oblasti v rozsahu palce, ukazováku, prostředníčku a radiální strany prsteníku, včetně dorzální strany nehtových článků prstů
Odstup z fasciculus medialis a fasciculus lateralis
Větve rr. musculares, n. interosseus antebrachii anterior, r. palmaris n. mediani, nn. digitales palmares communes I., II., III. (a z nich nn. digitales palmares proprii)
Obraz obrny postižení flexorů (zápěstí v extenzi s flektovaným 4. a 5. prstem) - tzv. přísahající ruka
Průchod nervů karpálním tunelem
Větvení plexus brachialis
N. medianus při operaci lipomu

Větve na předloktí a ruce[edit | edit source]

  • N. digitalis palmaris communis II. – vydává svalovou větvičku pro m. lumbricalis I. a kožní nn. digitales palmares proprii pro ulnární okraj ukazováku a radiální okraj 3. prstu.
  • N. digitalis palmaris communis III. – inervuje m. lumbricalis II. a vydává kožní nn. digitales palmares proprii pro ulnární okraj 3. prstu a radiální okraj 4. prstu, kůži na dorsální straně nehtových článků 1.–3. prstu a zčásti i 4. prstu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2002. 542 s. sv. 3. ISBN 80-8063-048-8.