Canalis pronatorius

From WikiSkriptacanalis pronatorius
První vrstva přední skupiny svalů předloktí
První vrstva přední skupiny svalů předloktí
Ohraničení ventrálně m. pronator teres (caput humerale et ulnare)
Obsah nervus medianus

Canalis pronatorius se nachází distálně od topografického útvaru fossa cubitalis. Je to prostup mezi hlavami m. pronator teres a následně mezi hlavami m. flexor digitorum superficialis. Prochází ním n. medianus z fossa cubitalis do vrstvy mezi m. flexor digitorum profundus a m. flexor digitorum superficialis.

Ohraničení:

Obsah:


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK, et al. Memorix anatomie. 1. vydání. Praha : Triton, c2013. 605 s. ISBN 978-80-7387-674-6.