Fossa ischioanalis

Z WikiSkript

fossa ischioanalis
Fossa ischioanalnis
Fossa ischioanalnis
Ohraničení mediálně m. sphincter ani externus s fascia diaphragmatis pelvis inferior
Ohraničení laterálně m. obturatorius
Ohraničení dorzálně dolní okraj m. gluteus maximus s jeho fascií a lig. sacrotuberale
Ohraničení kraniálně m. sphincter ani externus s fascia diaphragmatis pelvis inferior
Ohraničení kaudálně fascia perinei
Obsah corpus adiposum fossae ischioanalis, útvary procházející canalis pudendalis (Alcocki): nervus pudendus a vasa pudenda

Fossa ischioanalis je topografické místo pánve laterálně od rekta, které je ohraničeno:

  • kraniálně/mediálně: m. sphincter ani externus s fascia diaphragmatis pelvis inferior
  • laterálně: m. obturatorius s jeho fascií
  • kaudálně: fascia perinei
  • dorzálně: dolní okraj m. gluteus maximus s jeho fascií a lig. sacrotuberale

Dosahuje tedy od stydké kosti až ke gluteálnímu svalstvu. Obsahem fossa ischioanalis je corpus adiposum fossae ischioanalis, útvary procházející canalis pudendalis (Alcocki) − nervus pudendus a vasa pudenda, ventrálně je protažena až k symphysis pubica jako recessus pubicus.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-7169-970-5.