Canalis cubitalis

From WikiSkripta


canalis cubitalis
kubitální kanál
Průchod n. ulnaris v canalis cubitalis
Průchod n. ulnaris v canalis cubitalis
Ohraničení mediálně m. flexor carpi ulnaris
Navazuje na sulcus n. ulnaris
Obsah nervus ulnaris

Je to průchod mezi caput ulnare a caput humerale m. flexoris carpi ulnaris a pokračování sulcus nervi ulnaris. V canalis cubitalis probíhá n. ulnaris.

Ohraničení vstupu nervu do kanálu:[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • MARTÍN ORTE, Emilio. Atlas lidského těla v obrazech :  anatomie, histologie, patologie. 1. vydání. Čestlice : Rebo, 2008. 560 s. ISBN 978-80-7234-896-1.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie, 5.Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.