Spatium retrostyloideum

Z WikiSkript

spatium retrostyloideum
Schéma spatium retrostyloideum
Schéma spatium retrostyloideum
Ohraničení mediálně spatium retropharyngeum
Ohraničení laterálně m. sternocleidomastoideus
Ohraničení ventrálně septum styloideum
Ohraničení kraniálně base lební
Přechází v trigonum caroticum
Obsah a. carotis interna, a. pharyngea ascendens, v. jugularis interna, n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius, n. hypoglossus, truncus symphaticus, ganglion cervicale superius

Spatium retrostyloideum je topografický útvar nacházející se za styloidním septem.

Ohraničení:[upravit | editovat zdroj]

Obsah:[upravit | editovat zdroj]


Jelikož kaudálně navazuje trigonum caroticum, obsahuje spatium retrostyloideum většinu jeho útvarů.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.
  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.