Trigonum lumbocostale

From WikiSkripta

Trigonum lumbocostale
Bochdaleki
Vrstvy stěny břišní v zádové oblasti
Vrstvy stěny břišní v zádové oblasti
Ohraničení mediálně pars lumbalis diaphragmatis
Ohraničení laterálně pars costalis diaphragmatis
Ohraničení dorzálně costa duodecima (XII.)
Navazuje na břišní dutinu
Obsah místo prostupu bráničních hernií

Trigonum lumbocostale je zeslabení stěny břišní, kde může docházet k prostupu bráničních kýl.

Mediálně je tento prostor ohraničen pars lumbalis diaphragmatis, laterálně je ohraničen pars costalis diaphragmatis a dorzální ohraničení tvoří costa duodecima (XII.). Fyziologicky se v této krajině nenachází žádná struktura.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 5., Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2002. 119 s. ISBN 80-7262-179-3.