Foramen ischiadicum majus

From WikiSkripta


Foramen ischiadicum majus
foramen ischiadicum majus, pohled na pánev
foramen ischiadicum majus, pohled na pánev
Ohraničení mediálně lig. sacrotuberale
Ohraničení laterálně incisura ischiadica major ossis coxae
Ohraničení dorzálně lig. sacrotuberale
Ohraničení ventrálně incisura ischiadica major ossis coxae
Ohraničení kaudálně lig. sacrospinale
Navazuje na pánevní prostor
Obsah m. piriformis, foramen suprapiriforme, foramen infrapiriforme


Foramen ischiadicum majus je otvor vedoucí z pánve mezi ligamentum sacrotuberale (dorzální a mediální ohraničení), ligamentum sacrospinale (kaudální ohraničení) a incisura ischiadica major ossis coxae (ventrální a laterální ohraničení).

Prochází tudy:[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 5., Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2002. 119 s. ISBN 80-7262-179-3.