Foramen suprapiriforme

From WikiSkripta

Foramen suprapiriforme
Regio glutealis
Regio glutealis
Ohraničení mediálně ligamentum sacrotuberale
Ohraničení laterálně incisura ischiadica major ossis coxae
Ohraničení kaudálně musculus piriformis
Obsah vasa glutea superiora, nervus gluteus superior

Foramen suprapiriforme je topografický útvar v regio glutealis pod vrstvou m. gluteus maximus. Jedná se o průchod, který je součástí foramen ischiadicum majus.

Ohraničení[edit | edit source]

Útvar se nachází nad úrovní musculus piriformis, který tvoří jeho spodní hranici. Dále je útvar ohraničen laterálně incisura ischiadica major ossis coxae a mediálně lig. sacrotuberale.

Obsah[edit | edit source]

V průchodu se nachází vasa glutea superiora spolu s n. gluteus superior.


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
  • HOLEK, Martin, Katarína HUBČÍKOVÁ a David KACHLÍK. Anatomie končetin pro zimní pitevnu. Janské Lázně, 2008,