Topografické útvary pánve

From WikiSkripta

Topografické útvary jsou prostory, které ohraničujeme danými anatomickými strukturami a jsou významné pro nacházení jiných anatomických struktur - typicky nervů, arterií a vén. Bližší informace najdete na stránkách konkrétních struktur. V pánevní oblasti popisujeme tyto topografické útvary:

Fossa ischioanalis[edit | edit source]

Nachází se laterálně od recta. Jeho obsahem je corpus adiposum fossae ischioanalis a níže uvedený canalis pudendalis (Alcocki).

Canalis pudendalis[edit | edit source]

- Také přezdívaný Alcockův kanál, se nachází dorsálně od musculus iliococcygeus a na mediální straně musculus obturatorius internus. Kanálem probíhá nerv, po kterém je topografické místo pojmenováno - nervus pudendus. Uvadíme ho také u topografických útvarů dolní končetiny.

Peritoneální výběžky[edit | edit source]

Excavatio rectouterina[edit | edit source]

Také nazývaný Douglasův prostor, nachází se pouze u žen. Jedná se o nejhlubší místo peritoneální dutiny ve stoje, proto se zde může hromadit tekutina a jiný patologický obsah. Prostor je hmatný při vyšetření per rectum.

Excavatio vesicoterina[edit | edit source]

Nachází se pouze u žen.

Excavatio rectovesicalis[edit | edit source]

Také nazývaný Proustův prostor, nachází se pouze u mužů. Nejhlubší místo peritoneální dutiny u muže.

Trigona pánevního dna[edit | edit source]

Trigonum urogenitale[edit | edit source]

Přední trojúhelník.

Trigonum anale[edit | edit source]

Zadní trojúhelník

Orgánové topografické útvary[edit | edit source]

Trigonum vesicae[edit | edit source]

Trojúhelníkové pole na dorsální straně močového měchýře. Ohraničení tvoří spojnice mezi ústími močovodů a močové trubice.

Funiculus spermaticus[edit | edit source]

Přestože se nejedná o typický topografický útvar, ale spíše svazek anatomických struktur, uvádíme ho zde také.