Provazec semenný

From WikiSkripta

(Redirected from Funiculus spermaticus)


Funiculus spermaticus
Provazec semenný
Struktury funiculus spermaticus
Struktury funiculus spermaticus
Ohraničení dorzálně tunica dartos, fascia spermatica, m. cremaster + fascia cremasterica, fascia spermatica interna
Ohraničení ventrálně tunica dartos, fascia spermatica, m. cremaster + fascia cremasterica, fascia spermatica interna
Navazuje na cauda epididymis
Obsah arteria testicularis, nervový plexus testicularis, žilní plexus pampiniformis; ductus deferens, arteria dustus deferentis, nervový plexus ductus deferentis


Provazec semenný (funiculus spermaticus) je svazek struktur nacházející se u muže, který jde od cauda epididymis v šourku skrze canalis inguinalis do dutiny břišní.

Obaly[edit | edit source]

Obaly funiculus spermaticus jsou shodné s obaly varlete (vyjma tunica vaginalis testis). Vznikly jako deriváty břišní stěny při sestupu varlat. Mezi jednotlivými vrstvami provazce semenného můžeme najít ramus genitalis nervi genitofemoralis a v průběhu tříselným kanálem n. ilioinguinalis a a. cremasterica.

 • tunica dartos
 • fascia spermatica externa
 • m. cremaster ve své fascia cremasterica
 • fascia spermatica interna

Obsah[edit | edit source]

 • vestigium processus vaginalis peritonei
 • mízní cévy

ventrálně:

 • a. testicularis (větev aorta abdominalis)
 • nervový plexus testicularis
 • žilní plexus pampiniformis

dorsálně:

 • ductus deferens
 • a. ductus deferentis (větev a. iliaca interna)
 • nervový plexus deferentialis


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 2. vydání. Praha : Grada, 2002. 488 s. ISBN 80-247-0143-X.